Registration with Authorities

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan M'sa (CIDB)

cidb G7-B = B04
G7-CE = CE0

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

cidb G7 - B
G7 - CE
G7 - ME

Kementerian Kewangan Malaysia

mof Bumiputera

Pusat Khidmat Kontraktor

jata Bumiputera (G7)

ISO 9001:2008 (URS)

ukas ISO 9001:2008

UPEN Selangor

upen Class: G7